Cap

Cap er også etter Caine & Ayla. Helbror til Curry og halvbror til Gyp.
Født 22.05.2020

Linjene hans går tilbake til Serge van der Zweep’s Glen to ganger på morsiden, og til Jaran Knives Maico og Bobby Dalziels Joe på farssiden.

Meriter

⭐️ Godkjent gjeterhund

Stamtavle:

Eier: Alexander Strøm