Curry

Curry er etter Caine og Ayla. Halvsøster til Gyp.
Født 22.05.2020.

Curry er en veldig spennende hund for fremtiden.
Linjene hennes går tilbake til Serge van der Zweep’s Glen to ganger på morsiden, og til Jaran Knives Maico og Bobby Dalziels Joe på farssiden.

Eier: Rebecka Nilsson